Stål eller tre, vi tilbyr begge. Vi bygger din ønskede løsning!

De mobile containerriggene våre kan brukes på uendelig mange områder innen handel, industri, kommunal sektor, arrangementer og nødhjelp. Du kan konfigurere container rigger med forskjellig størrelse, tilpasset det aktuelle prosjektet.
Containerriggene våre består av minst to mobile rommoduler som kan settes sammen etter ønske. Med det fleksible panelsystemet kan du konfigurere containerrigger med inntil 3 etasjer i forskjellige størrelser og utstyr.

Tremoduler
Er du opptatt av kort byggetid og lave totalkostnader på dine byggeprosjekter? Oppfyller alle krav og skreddersyr ditt bygg
Da bør du vurdere Modulbygg.

• Lave totalkostnader
• Rask byggetid
• Fleksible løsninger
• Kort leveringstid
• Flyttbare eller permanente bygg
• Bedre byggeforhold
• Sikrere kvalitetskontroll

Stålmoduler

Tremoduler