De mobile containerriggene våre kan brukes på uendelig mange områder innen handel, industri, kommunal sektor, arrangementer og nødhjelp. Du kan konfigurere container rigger med forskjellig størrelse, tilpasset det aktuelle prosjektet. Containerriggene våre består av minst to mobile rommoduler som kan settes sammen etter ønske. Med det fleksible panelsystemet kan du konfigurere containerrigger med inntil 3 etasjer i forskjellige størrelser og utstyr.

Standard dagrigg