Leangen isbane

Vi har levert 3stk stålmoduler til Trondheim bydrift. Disse står sentralt på Leangen isbane og skal gi tidtakerne god oversikt over alle løp. Her blir det også utleie av Skøyter og ett lite verksted. Til sommeren kommer det også en verandamodul levert av oss i Modul og byggvare.

Sub Sea Bolga

Dette er en boligrigg for inntil 20 personer. 2 personer, eget bad/wc/dusj i vær modul.
I tillegg er det 2 moduler som blir benyttet til kantine/oppholdsrom med HTH kjøkken.
Riggen skal benyttes av turnusarbeide ved Sub Sea Base i Bolga/Kristiansund.
Riggen ligger på andre siden av freifjorden, med Vestbase vis a vis.

Lauvåsen, Stjørdal.

Rigg levert til lokal entreprenør på Stjørdal. Denne står på lauvåsen og består av 29 hybler og 1 vaskemodul.
Ett fint prosjekt som står fint plassert og er godt synlig.

Flyttbart modulbygg ved Rørvik skole på oppdrag fra Vikna Kommune.

Da landet vi dette spennende prosjektet!
Flyttbart modulbygg ved Rørvik skole på oppdrag fra Vikna Kommune.

-Totalt 30 moduler med gjeldende standard TEK17
-Undervisningsbygg for blant annet bruk til voksenopplæring
-Totalt 650 m2 Bra.

Trondheim Torg – Søbstad entreprenør.

Her levert vi 5 moduler som skal stå på Torget mens ombyggingen foregår.